Psychodiagnostiek / Systeemdiagnostiek

Soms is het nodig om dieper te onderzoeken hoe gedrag verklaard kan worden, om het gedrag van een kind of gezinssysteem te kunnen begrijpen. Zo’n onderzoek omvat meer dan alleen het bepalen of er sprake is van een psychische diagnose. Door middel van gesprekken, vragenlijsten, observaties en tests wordt er een analyse gedaan en een beschrijving gegeven van hoe de problemen met elkaar samenhangen en wat helpend is om deze te verminderen. Daarnaast gaat een onderzoek ook over de sterke kanten van het kind en zijn gezin. Bij het onderzoek worden de personen betrokken die belangrijk zijn om tot een goede beschrijving van de krachten en klachten te komen, om zodoende tot een passende diagnose en/of behandeladvies te komen.

Inzetten van interventies

Onderstaande diagnostische interventies kunnen ingezet worden:

  • Ontwikkelingsanamnese
  • Spelobservatie (ouder-) kind
  • Gezinsobservatie
  • Systeemdiagnostiek
  • Schoolobservatie
  • Kinderpsychiatrisch onderzoek
  • Psychologisch onderzoek met aandacht voor o.a. intelligentie, informatieverwerking, aandacht en concentratie, sociaal-emotionele ontwikkeling, beleving en persoonlijkheid
  • Dossieronderzoek (op basis van rapportage hulpverleningsgeschiedenis)
  • Samenwerking met externe deskundigen op het gebied van taal, motoriek, prikkelverwerking en somatiek.