Systeemtherapie

De kracht van verandering en groei liggen vaak in de relaties tussen een jeugdige, het gezin en de omgeving. Vanwege die visie werken wij vanuit een systeemtheoretische benadering. Dit houdt in dat we jou en je gezin willen ondersteunen in het terugvinden van jullie wensen, hoop en kansen, passend bij jullie. Wij ondersteunen jeugdigen en gezinnen hierin door systeemtherapie en/of gezinsbegeleiding in te zetten, wat er in elk traject anders uit kan zien doordat wij zoveel mogelijk werken naar de wensen en mogelijkheden van het gezin.
Wij leggen in een kennismakingsgesprek graag uit hoe dit traject, voor jullie specifieke gezinssituatie, eruit kan zien.

Persoonlijke behandeling

Behandeling wordt individueel, ouder-kind of gezinsgericht aangeboden. Wij maken hierbij gebruik van de volgende begeleidings- en behandelmethodieken:

  • PSYCHO-EDUCATIE om kennis over individuele problematiek en kwaliteiten te vergroten en inzicht te krijgen in de uitingsvormen in dagelijkse situaties.
  • EMDR BEHANDELING voor kinderen, jongeren en volwassenen die nare ervaringen hebben opgedaan die belemmerend werken in hun ontwikkeling en welbevinden.
  • ¬†SYSTEEMTHERAPIE voor gezinnen waarbij er een vraag is naar verbetering van de interactie tussen de gezinsleden. Vanuit de samenhang en context proberen we te bekijken naar wat er goed gaat. Met deze krachten en mogelijkheden zullen we de moeilijkheden aan pakken.
  • INDIVIDUELE THERAPIE wordt ingezet ter stimulering van de ontwikkeling, ter versterking van het zelfbeeld en/of om de interactie met anderen te bevorderen. Wordt ook ingezet om meer inzicht te krijgen in de gedachten, gevoelens en het gedrag.
  • OUDERBEGELEIDING voor ouders van kinderen die in behandeling zijn. Deze begeleiding richt zich op het versterken van het ouderschap en de omgang met problematisch gedrag.